Regels

Deze spelregels gelden voor alle universa van OGame.nl

De regels zijn ervoor om alle spelers te laten genieten van een eerlijk spelverloop binnen de universums.

Let op: klachten en verzoeken omtrent informatie betreffende een account worden vanwege privacy redenen alleen besproken met de eigenaar van het account.

Als je nog vragen hebt over de spelregels, kun je ook hier nog nalezen: spelregels (inclusief aanvullende uitleg)

1. Accounts

De eigenaar van een account is altijd degene die eigenaar is van het permanente emailadres van het account.
Elk account mag slechts door één speler bespeeld worden, accountsitting is hierop de enige uitzondering.
Het ruilen van een account binnen een universum moet gedaan worden met de assistentie van een GO en is slechts één keer per 15 dagen toegestaan. Voortvloeiend uit de AGV moet de nieuwe eigenaar het email adres wijzigen in de eerste 12 uur na de accountovername.
Je kunt contact opnemen met het team op http://support.nl.ogame.gameforge.com

2. Multi Account

Elke speler mag één account per universum bespelen.
Als 2 (of meer) accounts regelmatig een IP adres delen (bijv. op scholen, internetcafés, etc) is het aan te raden een GO hiervan op de hoogte te stellen. Je kunt het team bereiken via http://support.nl.ogame.gameforge.com

3. Account Sitting

Bij account sitting geeft een accounteigenaar tijdelijk het recht om zijn account te bewaken aan een ander.
Een Game Operator moet geïnformeerd worden voordat de sit plaatsvindt via het supportsysteem (http://support.nl.ogame.gameforge.com).
Een accountsit mag maximaal 48 uur duren.

De sit periode wordt als afgesloten beschouwd als de eigenaar van het account weer zelf inlogt.
Gedurende een accountsit is elke vorm van aanval op een andere speler verboden. Het is alleen toegestaan om op een account te sitten als er in de voorgaande 7 dagen geen accountsit op dat account heeft plaatsgevondenen de eigenaar sinds de laatste accountsit minimaal 1 keer heeft ingelogd.

4. Bashing

Je mag geen enkele planeet of maan van een actieve speler meer dan 6 keer per 24 uur aan te vallen. Deze regel geldt ook voor maansvernietigingsmissies. Aanvallen met spionagesondes en interplanetaire raketten tellen niet mee voor de bashing regel.
In sommige universums kan de bashing regel aangepast of zelfs verworpen worden. In universums waar plunderen via spionagesondes geactiveerd is, zullen spionagesondes meetellen als een aanval bij de bashing regel.
Bashing is enkel toegestaan als je alliantie in oorlog is met de andere alliantie. Een oorlog moet aangekondigd worden op het OGame forum, in de correcte subsectie en moet voldoen aan de forumregels.

5. Pushing

Het is niet toegestaan voor een account om oneerlijk grondstofvoordeel te behalen van een lager gerankte speler.
Onder pushen wordt bijvoorbeeld (maar niet slechts enkel) verstaan het transporteren van grondstoffen van een laag gerankte account naar een hoger gerankte speler, zonder dat hiervoor iets tastbaars in ruil wordt gegeven.
Handel, puinruimhulp en AGS-verdelingen moeten binnen 72 uur afgerond zijn.
Voor alle uitzonderingen (bv. headhunts) moet contact gezocht worden met een GO via de support tool (http://support.nl.ogame.gameforge.com).

6. Bugabuse / Scripting

Een bug bewust gebruiken om voordeel mee te behalen of het bewust niet rapporteren van een bug is streng verboden. Een programma gebruiken als interface tussen de speler en het spel is verboden. Elke andere vorm van automatisch gegenereerde informatie voor een groep spelers om voordeel mee te behalen is ook verboden. Uitzonderingen hierop kun je vinden op: http://board.origin.ogame.de/board39/

7. Bedreigingen aan het echte leven

Het is verboden om de indruk te wekken dat je een andere speler, een teamlid, een GameForge vertegenwoordiger of wie dan ook die in relatie staat met de spelservices zult opzoeken om kwaad te doen.

8. Beledigingen en Spam

Geen enkele vorm van belediging of spam is toegestaan.

9. Taal

De uitgever van het spel behoudt zich het recht voor om spelers buiten te sluiten die niet de voertaal van het spel beheersen (zowel ingame, forum of officiele IRC kanalen). Indien meer dan één taal is toegestaan, zal dit worden vermeld op het forum.

10. Overtredingen tegen de regels

Het overtreden van de spelregels zal worden bestraft, de straf kan variëren van waarschuwingen tot een permanente ban van het account. De toegewezen Game Operators beslissen over het type en de duur van de straf en zijn de contactpersonen voor bans.

11. Algemene Gebruikers Voorwaarden

De AGV zijn een onderdeel van deze regels en zullen dan ook gevolgd moeten worden.

12. Uitzonderingen

Het community management van het spel heeft het recht uitzonderingen te maken op deze regels. In speciale zaken (b.v. tijdens evenementen ) kunnen spelregels aangepast of verwijderd worden. De gebruikersgroep waar dit op van toepassing is zal van deze op de hoogte gebracht worden .

13. Ondersteuning

Contacteer ons Support team in het geval je problemen ondervindt gerelateerd aan het spel.
Rapporteer problemen zo snel mogelijk, zodat we de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden. We kunnen ondersteuning aanbieden voor problemen die gedurende de afgelopen 3 maanden optraden.